Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van HOTELBEDS, S.L.U. (hierna “Let Shuttle”), een overeenkomstig de wet opgericht Spaans bedrijf met groot- en detailhandelvergunning. Let Shuttle is gevestigd in Palma de Mallorca 07007 (Spanje), Complejo Mirall Balears, Camí de Son Fangos, 100, Torre A, 5ª planta, is in het bezit van licentienummer BAL-512 M/D en fiscaal identificatienummer B-57218372, en is ingeschreven in het handelsregister van Palma de Mallorca (pagina PM-44863, deel 2007, bladzijde 177).

De inhoud van de website van Let Shuttle is uitsluitend gericht op consumenten die via Let Shuttle boeken (hierna “u” of "uw"). De toegang tot de website van Let Shuttle wordt strikt gecontroleerd door Let Shuttle.

U kunt informatie krijgen over transfers en reserveringen maken (hierna “Reisdiensten”) na acceptatie van de Algemene voorwaarden van de website en conform de prijzen, tarieven en annuleringsvoorwaarden die worden getoond op het moment van boeking. De website informeert u over de boekingsprocedure.

Boekingen via deze website impliceren de acceptatie van deze Algemene voorwaarden, de Wettelijke bepaling en het Privacybeleid van Let Shuttle. Zowel de Wettelijke bepaling als het Privacybeleid maken integrerend deel uit van de website en kunnen niet los worden gezien van de Algemene voorwaarden. Door het openen, bekijken of gebruikmaken van de website van Let Shuttle, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden en alle wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op deze website en uw boeking.

Als u hier niet mee akkoord gaat, dient u uw boeking te onderbreken.

Let Shuttle treedt op als een onafhankelijke tussenpersoon bij het boeken van diensten. Let Shuttle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een overeenkomst die u afsluit of een reisdienst die u boekt tegen een bepaalde prijs voordat deze boeking is bevestigd en Let Shuttle de betaling heeft ontvangen (zie hoofdstuk "Betalingen").

Bij dringende vragen kunt u contact opnemen met ons Klantenservicecentrum.

U vindt de telefoonnummers op de website en op de bevestiging van uw boeking.  U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op de website.

1. Wijziging van de website en Algemene voorwaarden

Let Shuttle kan verbeteringen of wijzigingen in de informatie, de elementen, de gegevens, de diensten en het ander materiaal op deze website aanbrengen en de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving sluiten.

Let Shuttle kan deze Algemene voorwaarden eveneens op elk moment wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op de website worden gepubliceerd. Als u de website blijft gebruiken en bezoeken, betekent dit dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

Let Shuttle kan de toegang tot deze website opschorten voor onderhoudswerkzaamheden, om veiligheidsredenen of wegens overmacht, zonder verplicht te zijn u op welke manier dan ook te vergoeden voor de periode gedurende dewelke de toegang is opgeschort.

2. Hoe diensten boeken en reserveren op de website van Let Shuttle

 

Reserveringsprocedure

Het reserveren van diensten via de website gaat als volgt:  Selecteer uw reisdiensten en data. Controleer uw reisdiensten en data voordat u verdergaat met uw boeking.

1. Volgens het onlineboekingsproces.

Tijdens het proces vraagt Let Shuttle naar uw persoonsgegevens: voornaam, achternaam en creditcardgegevens. Alle verkregen gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Let Shuttle. Genoemde gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Europese richtlijnen 95/46 en 2002/58, en andere wetgeving die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna "Wbp") vervangt, aanvult of uiteenzet, en zullen worden gebruikt om boekingen en betalingen te verwerken. Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn.

Daarnaast zal u worden gevraagd om de nodige informatie te verstrekken om de betaling te kunnen uitvoeren. U moet de betaling verrichten met behulp van een creditcard via een betalingsgateway die speciaal voor dit doel is opgezet. Betalingstransacties op de website van Let Shuttle worden gecodeerd door een veilig betalingssysteem dat wordt ondersteund door 's werelds grootste banken en onze website wordt geverifieerd door Thawte.

U geeft uw toestemming door op de knop “Boeken” te klikken onderaan de pagina waarop u uw betalingsgegevens moet invoeren.  Deze informatie zal elektronisch worden verzonden naar Let Shuttle. Let Shuttle staat in voor de opslag en bewaring van deze informatie. De bevestiging van de dienstverlener dat de aankoop aanvaard is, impliceert een bindende overeenkomst en uw verbintenis tot betaling van de vastgestelde som. Zodra u toestemming hebt gegeven, verschijnt er een bevestigingspagina en ontvangt u een e-mail met informatie. 

Als u een product reserveert, machtigt u Let Shuttle om uw persoonsgegevens door te geven aan derden om uw boeking te verwerken en beheren. Alle gegevens die worden verzameld op de website van Let Shuttle zullen overeenkomstig het bepaalde in de Wbp worden overgedragen aan derden die betrokken zijn bij de verrichting van de reisdiensten.

Geen handgeschreven handtekeningen

Gezien de aard van onlinetransacties, erkent u hierbij de onmogelijkheid tot ondertekening van het betalingsbewijs dat moet worden opgevat als het document waarmee wordt aangetoond dat u akkoord gaat met de transactie. Daarom ziet u af van de ondertekening van de elektronische transacties die worden gegenereerd bij boeking op de website van Let Shuttle.

De persoon die het boekingsformulier op de website invult, heeft daarvoor toestemming gekregen van alle leden van de groep, en moet bevestigen dat alle leden de boekingsvoorwaarden accepteren. Bovendien is deze persoon verantwoordelijk voor de totale reserveringskosten, inclusief eventuele annulerings- of wijzigingskosten, en moet hij de leden van de groep op de hoogte brengen van de bevestigingsdetails en andere belangrijke gegevens betreffende de boeking.

Als u het product op de website van Let Shuttle hebt gereserveerd, ontvangt u een bevestigingsmail en een voucher. U moet deze voucher afdrukken en voorleggen bij aankomst in het etablissement dat de service(s) aanbiedt of op het moment dat de service(s) van start gaat/gaan.

3. Meerderjarigheid en Aansprakelijkheid

U verklaart meerderjarig te zijn, volledige handelingsbevoegdheid te hebben en boekingen te mogen maken. Om een boeking te bevestigen hebt u toestemming nodig van alle personen op wie de reservering betrekking heeft, alsmede van de ouders van deelnemende personen onder de 18 jaar. Door de reservering te maken bevestigt u dat alle personen op wie de reservering betrekking heeft de onderhavige voorwaarden hebben geaccepteerd en dat u zich verantwoordelijk stelt voor de voorlichting van deze personen. Door de reservering te maken accepteert u de verantwoordelijkheid voor de bijbehorende betalingen.

U garandeert dat alle persoonsgegevens die u tijdens het reserverings- en registratieproces hebt doorgegeven, correct zijn. U aanvaardt eveneens de financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties die onder uw naam en of via uw bankrekening worden verricht.

Door in te stemmen met de Algemene voorwaarden, en in overeenstemming met Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, geeft u toestemming aan Let Shuttle om alle persoonsgegevens met betrekking tot u en uw groep op te vragen bij de gecontracteerde dienstverleners. Deze informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met de Europese richtlijnen 95/46 en 2002/58, en andere wetgeving die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna "Wbp") vervangt, aanvult of uiteenzet, en zal worden gebruikt om boekingen en betalingen te verwerken.

Persoonsgegevens  strekken zich uit, maar beperken zich niet tot telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, adressen of verblijfplaatsen, handtekeningen, kopieën van paspoorten of identiteitsbewijzen, creditcardgegevens, persoonlijke voorkeuren, beperkingen, of andere persoonsgegevens met betrekking tot u of uw groep die relevant kunnen zijn voor uw reservering.

4. Inbegrepen in de reservering

De kostprijs van de reisdiensten omvat:

·         Alle services die worden vermeld op uw reserveringsvoucher.

·         BTW op vakanties in EU-landen.

 

5. Niet inbegrepen in de reservering

 

Kinderen

Kinderprijzen en andere bijzondere voorwaarden voor kinderen worden overeengekomen met de verschillende reisdienstverleners en zijn niet gebaseerd op één enkel criterium. Aangezien elke reisdienstverlener eigen bijzondere voorwaarden en prijzen toepast, raden wij u aan om navraag te doen bij uw boeking.

6. Reisdiensten

Onderstaande voorwaarden gelden voor klanten die transfers via Let Shuttle reserveren.

Let Shuttle stemt ermee in de reizigers en hun bagage te vervoeren overeenkomstig de via Let Shuttle geboekte diensten. Deze dienst is onderworpen aan bijzondere vervoersvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden, van bijzondere of algemene aard, die van toepassing kunnen zijn op de gereserveerde diensten.

Let Shuttle is niet verplicht kinderen jonger dan 14 jaar te vervoeren, tenzij deze kinderen worden vergezeld door een ouder of voogd die ouder is dan 18 jaar. Op bepaalde bestemmingen wordt een toeslag aangerekend voor kinderen jonger dan 2 jaar die een volledige stoel in beslag nemen. Op andere bestemmingen reizen deze kinderen dan weer gratis als ze vergezeld worden door een betalende persoon ouder dan 16 jaar.  Voor elk kind ouder dan 2 jaar is een reservering vereist.

De dienst mag alleen worden gebruikt door de persoon/personen die wordt/worden vermeld op de boeking of de persoon die de aankoop deed, en is niet overdraagbaar op een andere persoon. Om een reservering te bevestigen hebt u toestemming nodig van alle personen die worden genoemd in de reservering. U wordt ermee belast erop toe te zien dat alle genoemde reizigers de boekingsvoorwaarden accepteren. Aangezien u de reservering maakt, bent u verantwoordelijk voor de desbetreffende betalingen met inbegrip van eventuele annulerings- of wijzigingskosten. U stelt zich eveneens verantwoordelijk voor de voorlichting van alle personen die worden genoemd in de reservering over de reserveringsgegevens en andere relevante informatie.

Reserveringen. Transferdiensten moeten minstens 48 uur voor het uur van vertrek worden gereserveerd, tenzij de dienstverlener of de bestemming een langere termijn vereist.

De boekingsbevestiging wordt verwerkt via de website van Let Shuttle. Zodra de transferboeking is afgerond, verschijnt er een voucher met het referentienummer op het scherm. U moet deze voucher afdrukken en voorleggen als bewijs van de boeking.

Voucher: Op de voucher staat alle informatie die u nodig hebt om het vertrekpunt van de transferdiensten te lokaliseren. Op de voucher staat ook een telefoonnummer om de reservering in te kijken en informatie op te vragen in geval van onvoorziene omstandigheden.

Wanneer u een transfer gebruikt, dient u zelf te controleren of u de juiste gecontracteerde dienst gebruikt om uw bestemming te bereiken.

Beperkingen: De ouder of voogd is verantwoordelijk voor het vervoer van het kind conform de voorschriften en kan worden beboet in geval van niet-naleving. Sommige dienstverleners beschikken over kinderzitjes. U moet het gebruik ervan op voorhand aanvragen.

7. Betalingsgegevens

Op het moment van uw boeking wordt het totaalbedrag van uw creditcard of debetkaart afgeschreven. Betalingstransacties op de website van Let Shuttle worden gecodeerd door een veilig betalingssysteem dat wordt ondersteund door 's werelds grootste banken en onze website wordt geverifieerd door Thawte.

Deze technisch veilige omgeving zorgt ervoor dat uw creditcardgegevens niet kunnen worden onderschept en alleen worden doorgegeven aan de financiële instellingen die instaan voor de uitvoering van de betalingsinstructies van de klant.

Wij aanvaarden momenteel de volgende betalingsmethoden:

·         Visa

·         Visa Electron

·         Master Card

·         Amex

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Klantenservicecentrum.

U vindt de telefoonnummers op de website en op de bevestiging van uw boeking. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.

8. Wijziging of annulering van de reserveringen

 

Wijzigingen

Alle wijzigingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en kunnen resulteren in een hogere prijs of hogere administratiekosten voor de kaarthouder die zijn gegevens doorgaf tijdens het boekingsproces.

Voor wijzigingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Klantenservicecentrum.

Annuleringen

Het annuleringsbeleid van de dienstverlener is op elk moment van toepassing.

U bent gerechtigd de via de website van Let Shuttle gecontracteerde dienst te annuleren. Annuleringen moeten minstens 24 uur op voorhand worden doorgegeven, tenzij de dienstverlener een langere opzegtermijn vereist.

Als u uw reservering annuleert voor de datum van aankomst, dient u de annuleringskosten te betalen. Let Shuttle zal u het betaalde bedrag terugbetalen, na aftrek van de annuleringskosten.

9. Verzekering

U wordt met klem geadviseerd een reisverzekering af te sluiten die, onder meer, persoonlijk verlies, materiaalkosten en medische kosten dekt in geval van een ongeluk of ziekte tijdens de reis.

10. Overmacht

Let Shuttle is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of annuleringen van uw boeking, noch voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet naleven door de dienstverlener en/of Let Shuttle van één van onze respectievelijke verplichtingen jegens u, als de niet-naleving te wijten is aan een geval van overmacht. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, oorlog, revoluties, terroristische aanslagen, sluiting van de grenzen, epidemieën, natuurrampen of andere omstandigheden die beide partijen kunnen benadelen, evenals andere niet te voorziene gebeurtenissen buiten de macht van Let Shuttle.

11. Klachten over de reisdiensten

In het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht of probleem met uw reisdienst hebt, kunt u zich rechtstreeks tot de dienstverlener richten zodat hij passende maatregelen kan nemen.

Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, neem dan contact op met het Klantenservicecentrum van Let Shuttle. U vindt het nummer op de website.

Let Shuttle kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door handelingen, nalatigheden of verzuim van een dienstverlener of derde persoon.

12. Vrijstelling van aansprakelijkheid voor transferdiensten

Let Shuttle kan niet aansprakelijk worden gehouden voor geboekte diensten die niet of laattijdig worden verstrekt, noch voor contractbreuk ten gevolge van omstandigheden die aan de redelijke controle van Let Shuttle ontsnappen. De volgende situaties worden, zonder enige beperking, beschouwd als situaties die aan de redelijke controle ontsnappen: oorlog of oorlogsdreiging, ongevallen die leiden tot vertraging op het traject van de transfer, extreme weersomstandigheden, brand en/of schade in het station/de terminal, naleving van bevelen van ordediensten, douanediensten of andere officiële veiligheidsdiensten, overlijdens en ongevallen op de weg, vandalisme en terrorisme, onvoorziene files, betogingen of stakingen, lockouts, lokale rellen of spanningen, problemen veroorzaakt door andere gebruikers, faillissement, insolventie of sluiting van het transportbedrijf waar Let Shuttle een beroep op doet of andere omstandigheden die uw veiligheid in gevaar brengen.

Het maximale aansprakelijkheidsbedrag van Let Shuttle jegens u en/of de andere reiziger(s) voor redelijke en onvoorziene gevallen van verlies, letsel of schade die u hebt kunnen ondervinden of die te wijten zijn aan een fout van Let Shuttle, de niet-naleving van het contract, of een handeling, daad van verzuim of nalatigheid van een werknemer van Let Shuttle is beperkt tot het betaalde bedrag voor de geboekte dienst.

Let Shuttle levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de dienstverleners aansprakelijk kunnen worden gesteld en vrijwaart zich van claims die voortkomen uit het verlenen van de diensten. U verbindt zich ertoe eventuele claims met betrekking tot de diensten rechtstreeks bij de dienstverlener in te dienen. Bovendien erkent u dat Let Shuttle geen zeggenschap heeft over de levering van de diensten door de dienstverlener.

U (ongeacht of deze overeenkomst is beëindigd) zult Let Shuttle op elk moment vrijwaren van en schadeloos stellen tegen handelingen, claims, procedures, verliezen, kosten, uitgaven en eisen (met inbegrip van kosten en uitgaven die noodzakelijk zijn voor de verdediging in dergelijke zaken) die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van of in verband staan met de schending van deze clausules.

13. Volledige boeking / Wijziging / Onafhankelijke boeking

Deze Algemene voorwaarden omvatten enkele uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid. Als één van deze voorwaarden ongeldig of niet inroepbaar is, blijven de overige voorwaarden wel van kracht.  De ongeldige of niet inroepbare voorwaarde wordt geacht vervangen te zijn door een rechtsgeldige en toepasselijke voorwaarde met een gelijkwaardige betekenis. Bij het gebruik van deze website stemt u ermee in dat er geen partnerschap, joint venture, arbeidsrelatie of agencyrelatie bestaat tussen u en Let Shuttle.

14. Afstand van rechten

Let Shuttle behoudt zich het recht voor de verplichtingen of rechten die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een dochteronderneming, aangesloten onderneming of houdersmaatschappij, of een dochteronderneming van deze houdersmaatschappij.

U hebt geen toestemming om verplichtingen of rechten die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden of eender welk ander akkoord dat deze aanvult over te dragen aan derden, tenzij u de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebt van Let Shuttle.

15. Wetgeving en Bevoegde rechtbanken

De toepassing en interpretatie van deze Algemene voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving die van toepassing is. Bij een discrepantie betreffende de interpretatie of uitvoering van één van deze voorwaarden, zullen de partijen zich voegen naar de besluiten van de jurisdictie en rechterlijke bevoegdheid van de rechtbanken van Palma de Mallorca, Spanje.